آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت می باشید؟

  

��رای نصب وب اپلیکیشن سایت دکمه را فشار دهید و سپس گزینه Add to Home Screen را انتخاب کنید.